Anne-Margrethe Brandt

Denne siden viser opplysninger om Anne-Margrethe Brandt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Margrethe Brandt
NSD id-nummer: 775
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Torshov skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Redaktør 1980 1980
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Redaktør 1976 1980
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forlagsredaktør 1987
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forlagsredaktør 1987
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1987
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1987
1990 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1987
1991 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1992 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990
1993 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1990 1993
1995 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Kontorsjef 1990 1995
1997 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Kontorsjef 1990 1997