Karsten Krogsæter

Denne siden viser opplysninger om Karsten Krogsæter fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karsten Krogsæter
NSD id-nummer: 7758
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Teknisk Sjef 1980
1983 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Teknisk Direktør 1980
1984 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Teknisk Direktør 1980
1985 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Teknisk Direktør 1980
1986 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Teknisk Direktør 1980
1987 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Teknisk Direktø 1980
1988 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Teknisk Direktø 1980
1990 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Teknisk Rådmann 1989
1991 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Teknisk Rådmann 1989
1992 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 219 Teknisk Rådmann 1989