Einar Thomesen

Denne siden viser opplysninger om Einar Thomesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Thomesen
NSD id-nummer: 7766
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Postlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Behandlingen av forbrukerklager på varer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Førstekonsulent 1980 1980
1983 Postlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Førstekonsulent 1980
1989 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Byråsjef 1989
1990 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Byråsjef 1989
1996 Tilsynsrådet for Kongsvinger kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 425 Herredsrettsdom 1996
1997 Tilsynsrådet for Kongsvinger kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 425 Sorenskriver 1996