Thor Backer

Denne siden viser opplysninger om Thor Backer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Backer
NSD id-nummer: 7768
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samdistribusjonsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1980 Rådet for samdistribusjonstilskudd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1978
1980 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1974
1981 Samdistribusjonsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1981 Rådet for samdistribusjonstilskudd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1978
1981 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1974
1983 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1974