Astrid Kløve-Graue

Denne siden viser opplysninger om Astrid Kløve-Graue fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Kløve-Graue
NSD id-nummer: 7772
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samdistribusjonsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Disponent 1976
1980 Dagspresseutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1235 Disponent 1980 1980
1981 Samdistribusjonsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Disponent 1976
1981 Rådet for samdistribusjonstilskudd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Disponent 1981 1981
1983 Rådet for samdistribusjonstilskudd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Disponent 1981
1984 Rådet for samdistribusjonstilskudd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Disponent 1981 1984
1989 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Disponent 1989
1990 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Disponent 1989
1991 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1235 Disponent 1989
1991 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1235 Disponent 1991
1992 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1235 Disponent 1989
1992 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1235 Disponent 1991
1993 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1235 Disponent 1991
1993 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1235 Disponent 1993
1994 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1235 Disponent 1991
1994 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1235 Disponent 1993
1995 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1235 Disponent 1991
1995 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1235 Disponent 1993
1996 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1235 Disponent 1993
1997 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1235 Disponent 1993