Tore Auberg

Denne siden viser opplysninger om Tore Auberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Auberg
NSD id-nummer: 7782
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Standardkontraktsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1990 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1991 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1992 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1993 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1990
1997 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1997