Øivind Fegth Knutsen

Denne siden viser opplysninger om Øivind Fegth Knutsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øivind Fegth Knutsen
NSD id-nummer: 7788
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reisebyrålovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Advokat 1974
1980 Behandlingen av forbrukerklager på varer Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Advokat 1980 1980
1988 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1988
1989 Forbrukerkjøputvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1989
1989 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1988
1990 Forbrukerkjøputvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1989
1990 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1988
1991 Forbrukerkjøputvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1989
1991 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1988 1991
1992 Forbrukerkjøputvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1989
1992 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1988 1992
1993 Forbrukerkjøputvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1989
1993 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Advokat 1988 1993