Nina Frisak

Denne siden viser opplysninger om Nina Frisak fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina Frisak
NSD id-nummer: 7789
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reisebyrålovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1978
1981 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981 1981
1983 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1983
1983 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981
1984 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1983
1991 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 219 Lagdommer 1991
1992 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 219 Lagdommer 1991
1993 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 219 Lagdommer 1991
1994 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Lagdommer 1991 1994
1995 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1995
1996 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1995
1997 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1995