Eva Sivertsen

Denne siden viser opplysninger om Eva Sivertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eva Sivertsen
NSD id-nummer: 78
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 1601 Professor 1972
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Rektor 1975 1981
1980 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Rektor 1976 1980
1980 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Rektor 1980 1980
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 1601 Professor 1972
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Rektor 1975 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1982 1982
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1975 1983
1983 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1982 1983
1983 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1601 Professor 1980 1983
1983 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1984 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1984
1984 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1984 1985
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1982 1985
1985 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1986 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1987 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1988 Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1981
1989 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1984 1989