Oddvar Georg Lindholm

Denne siden viser opplysninger om Oddvar Georg Lindholm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvar Georg Lindholm
NSD id-nummer: 7804
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for typevurdering av prefabrikerte avløpsanlegg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Sjefingeniør 1977 1980
1980 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Sjefingeniør 1980 1980
1981 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Sjefsingeniør 1981 1981
1983 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Sjefsingeniør 1981
1984 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Sjefsingeniør 1981
1985 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Sjefsingeniør 1981
1986 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Sjefsingeniør 1981
1987 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Sjefsingeniør 1981
1988 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Sjefsingeniør 1981
1989 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Sjefsingeniør 1981
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsingeniør 1989
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsingeniør 1989
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Sjefsingeniør 1989
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonssjef 1989 1993
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonssjef 1989 1993