Ragnhild H. Krosshavn

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild H. Krosshavn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild H. Krosshavn
NSD id-nummer: 7815
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1980
1980 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1977
1980 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Leder Av departement 301 Byråsjef 1977 1980
1981 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1977
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør (Fu 1982
1983 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør (Fu 1983
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1981 1984
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1982
1984 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1978 1984
1984 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1983
1985 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1983 1985
1986 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1985
1987 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1985
1987 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Underdirektør 1987
1988 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Underdirektør 1987
1989 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Underdirektør 1987 1989
1990 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1987 1990
1992 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1987 1992