Unnleiv Bergsgard

Denne siden viser opplysninger om Unnleiv Bergsgard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Unnleiv Bergsgard
NSD id-nummer: 7822
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1103 Fylkesreguleringsarkitekt 1979
1980 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Fylkesreguleringsarkitekt 1980 1980
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1103 Fylkesreguleringsarkitekt 1979
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 1103 Byantikvar 1979 1983
1983 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Byantikvar 1980
1984 Utvalg for husflid og kunsthåndverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Byantikvar 1984
1984 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Byantikvar 1980
1985 Utvalg for husflid og kunsthåndverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Byantikvar 1984
1986 Utvalg for husflid og kunsthåndverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Byantikvar 1984
1987 Utvalg for husflid og kunsthåndverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Byantikvar 1984