Ann Jorid Thingvold

Denne siden viser opplysninger om Ann Jorid Thingvold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ann Jorid Thingvold
NSD id-nummer: 7823
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1902 Regnskapssjef 1979
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1902 Regnskapssjef 1979
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Regnskapssjef 1979