Jo Nordahl Bottheim

Denne siden viser opplysninger om Jo Nordahl Bottheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jo Nordahl Bottheim
NSD id-nummer: 7824
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 512 Ordfører 1979
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 512 Ordfører 1979
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 512 Ordfører 1979