Svein Molaug

Denne siden viser opplysninger om Svein Molaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Molaug
NSD id-nummer: 7826
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Museumsdirektør 1979
1980 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Museumsdirektør
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Museumsdirektør 1979
1981 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Museumsdirektør