Gerd Stamsø Munch

Denne siden viser opplysninger om Gerd Stamsø Munch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Stamsø Munch
NSD id-nummer: 7827
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Konservator 1979
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Konservator 1981 1981
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Konservator 1979
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Konservator 1981 1984
1986 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Konservator 1979 1986