Tor Saglie

Denne siden viser opplysninger om Tor Saglie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Saglie
NSD id-nummer: 7829
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1981 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1981 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1983 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1986 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1987 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1988 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1997 [mangler navn] Vanlig medlem Av andre 301 Universitetsdir 1997