Kjell Hauge

Denne siden viser opplysninger om Kjell Hauge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Hauge
NSD id-nummer: 7858
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Byråsjef 1978
1980 Styringsgruppe for det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeidet i de 10-års-vernede vassdrag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976
1981 Forvaltning statens umatrikulerte grunn i Finnmark Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Fungerende Underdirektør 1981 1981
1981 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Byråsjef 1978
1981 Styringsgruppe for det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeidet i de 10-års-vernede vassdrag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976
1982 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1978
1983 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør (Fu 1981
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1978
1983 Styringsgruppe for det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeidet i de 10-års-vernede vassdrag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør (Fu 1976
1984 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør (Fu 1981
1985 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1981