Oddvar Fossheim

Denne siden viser opplysninger om Oddvar Fossheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvar Fossheim
NSD id-nummer: 7859
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Overingeniør 1978
1981 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Overingeniør 1978
1982 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Overingeniør 1978
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Overingeniør 1978