Torstein Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Torstein Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torstein Pedersen
NSD id-nummer: 7875
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1980 Komite for forskning og utvikling av bølgeenergi Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem 301 Konsulent 1979
1988 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1988
1989 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1988
1990 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsleder 1988