Thorbjørn Grønli

Denne siden viser opplysninger om Thorbjørn Grønli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thorbjørn Grønli
NSD id-nummer: 7876
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 219 Planlegger 1978 1980
1981 Byutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Planlegger 1981 1981
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 219 Byråsjef 1981
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 219 Byråsjef 1981