Frode Sandvik

Denne siden viser opplysninger om Frode Sandvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Frode Sandvik
NSD id-nummer: 7887
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Sjefsarkitekt 1979
1981 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Sjefsarkitekt 1979
1982 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Sjefsarkitekt 1982
1983 Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Sjefsarkitekt 1983
1984 Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Sjefsarkitekt 1983
1985 Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Sjefsarkitekt 1983
1986 Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Sjefsarkitekt 1983
1989 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1982
1990 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1982
1991 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1982
1992 Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1991
1992 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1982
1993 Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1991
1993 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1982
1994 Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1991
1995 Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1991