Kari Strande

Denne siden viser opplysninger om Kari Strande fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Strande
NSD id-nummer: 7888
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hytteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 1214 Utvalgssekretær 1980 1980
1981 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1214 Kontorsjef 1981 1981
1982 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Kontorsjef 1982
1983 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Kontorsjef 1982
1984 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Kontorsjef 1982
1985 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Kontorsjef 1982
1986 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1214 Rådmann 1986
1986 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Rådmann 1982
1987 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Direktør 1987
1987 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Direktør 1982
1988 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Direktør 1987
1988 Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Direktør 1987
1989 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Direktør 1987
1989 Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Direktør 1987
1990 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1214 Direktør 1987 1990
1994 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1214 Direktør 1994
1995 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Rådgiver 1994
1996 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Rådgiver 1994