Paul Thyness

Denne siden viser opplysninger om Paul Thyness fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Paul Thyness
NSD id-nummer: 79
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Sekretær 1972
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Sekretær 1972
1988 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1988
1989 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1988
1990 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1988
1991 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1988
1992 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Direktør 1988