Anne-Berit Borchgrevink

Denne siden viser opplysninger om Anne-Berit Borchgrevink fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Berit Borchgrevink
NSD id-nummer: 7905
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styringsgruppe for vurdering av kulturverdiene i de 10-års vernede vassdrag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konservator
1981 Styringsgruppe for vurdering av kulturverdiene i de 10-års vernede vassdrag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konservator
1983 Styringsgruppe for vurdering av kulturverdiene i de 10-års vernede vassdrag Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konservator 1978
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 918 Fylkeskultursje 1988
1989 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 918 Fylkeskultursje 1988
1990 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 918 Fylkeskultursje 1988
1991 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 918 Fylkeskultursje 1988
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 918 Fylkeskultursje 1988