Johan Kloster

Denne siden viser opplysninger om Johan Kloster fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Kloster
NSD id-nummer: 7913
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Førstekonsulent 1979
1981 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 230 Førstekonsulent 1979
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1989 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1990 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1991 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988 1992