Kristian K. Bade

Denne siden viser opplysninger om Kristian K. Bade fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristian K. Bade
NSD id-nummer: 7934
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 220 Direktør 1983
1985 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 220 Direktør 1983
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 220 Direktør 1983 1986
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 220 Direktør 1983 1988
1990 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 220 Direktør 1983 1990
1991 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 220 Direktør 1983 1992
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 220 Direktør 1983 1992