Hans Øverby

Denne siden viser opplysninger om Hans Øverby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Øverby
NSD id-nummer: 7938
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestformann 1978 1980
1980 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Nestformann 1978 1981
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Nestformann 1980
1980 Opplæringsrådet for statsforvaltningen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1972
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Nestformann 1981 1981
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981 1981
1981 Opplæringsrådet for statsforvaltningen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1972
1983 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1983
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981
1984 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1983
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981
1985 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983
1986 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983
1987 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983
1988 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983
1988 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Nestleder 1988
1989 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem 301 Nestleder 1978 1989
1989 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Nestleder 1988
1990 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983
1990 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Nestleder 1988
1991 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983
1992 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983
1993 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983