Sigbjørn Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Sigbjørn Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigbjørn Johnsen
NSD id-nummer: 7940
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 412 Stortingsrepresentant
1981 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 412 Stortingsrepresentant
1983 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 412 Stortingsrepresentant 1979
1984 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 412 Stortingsrepresentant 1984
1985 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 412 Stortingsrepresentant 1984
1986 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 412 Stortingsrepresentant 1984
1987 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 412 Stortingsrepresentant 1984
1988 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 412 Stortingsrepresentant 1984 1988
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Statsråd 1993
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Statsråd 1993
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Statsråd 1993
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Statsråd 1993 1996