Ingolv Hæreid

Denne siden viser opplysninger om Ingolv Hæreid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingolv Hæreid
NSD id-nummer: 7962
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1980
1981 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1974 1982
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1974 1982
1982 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1982
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1974 1983
1983 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1983
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1974 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1974 1984
1984 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1984
1984 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1984
1985 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1985
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1974 1986
1986 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1986
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1986
1987 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1987
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1988
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1989 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1987
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1974 1989
1990 Landbrukspolitisk Utvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1987
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1974 1990
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1990
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1974 1992
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1974 1992
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1974 1994