Roger Nordhagen

Denne siden viser opplysninger om Roger Nordhagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roger Nordhagen
NSD id-nummer: 7966
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1980 1980
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1977 1982
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Medlem og sekretær 0 Byråsjef 1976 1982
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1977 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1976 1983
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1981
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1977 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1976 1984
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1981
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1977 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1976 1990
1990 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1992 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1993 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1991
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byrisjef 1994
1995 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1994
1996 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1994
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1976 1997
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1994