Reidar Leiro

Denne siden viser opplysninger om Reidar Leiro fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Leiro
NSD id-nummer: 7973
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1981
1988 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1988 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1989 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1989 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1990 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1990 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1991 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1991 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1992 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1992 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1993 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1993 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1994 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm Direktør 1988
1994 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm Direktør 1988
1995 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1995 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1996 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1996 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1997 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1988
1997 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1988