Anne Skatvedt

Denne siden viser opplysninger om Anne Skatvedt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Skatvedt
NSD id-nummer: 7975
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Journalist 1976
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 133 Journalist 1981 1981
1981 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 133 Journalist 1981 1981
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 133 Journalist 1981 1984
1984 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1984
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1984
1984 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1984
1985 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 133 Journalist 1985
1985 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1984
1985 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1984
1985 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1977 1985
1985 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1984
1986 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 133 Journalist 1985
1986 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1984
1986 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1984
1986 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 133 Journalist 1985
1986 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 133 Journalist 1984
1987 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 103 Redaksjonssjef 1985
1987 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 103 Redaksjonssjef 1984
1987 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 103 Redaksjonssjef 1984
1987 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 103 Redaksjonssjef 1985
1987 Utvalget til å utrede massemedias rett til kildebeskyttelse Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 103 Redaksjonssjef 1986
1988 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonssje 1985
1988 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssje 1984
1988 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssje 1985
1989 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonssje 1985
1989 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssje 1985
1990 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonssje 1985
1990 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssje 1985
1991 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssje 1985
1992 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Informasjonssje 1985