Gunnar Toft

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Toft fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Toft
NSD id-nummer: 7986
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1981 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1983 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1984 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1985 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1986 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1987 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1988 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1989 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1990 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1991 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972
1992 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Disponent 1972