Kaare N. Selvig

Denne siden viser opplysninger om Kaare N. Selvig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kaare N. Selvig
NSD id-nummer: 80
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 219 Administrerende Direktør 1972
1980 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1979
1980 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1977 1981
1980 Industripolitisk forum Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1975
1981 Maktutredningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 219 Administrerende Direktør 1972
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1979
1981 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1977 1981
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1974 1982
1984 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1962 1984
1985 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1979 1985
1987 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1962 1987