Sverre Skletnes

Denne siden viser opplysninger om Sverre Skletnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Skletnes
NSD id-nummer: 8036
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1976 1980
1980 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1980
1981 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1980
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1980
1983 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1980
1984 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1980
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1985 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1986 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1987 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1987 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1987 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1988 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1988 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1989 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1989 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988
1989 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1990 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1990 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988
1990 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1991 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1991 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1992 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1993 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985
1994 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1985