Turill Rasmussen

Denne siden viser opplysninger om Turill Rasmussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turill Rasmussen
NSD id-nummer: 8041
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1978 1980
1981 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982
1983 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1980
1983 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982
1984 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1984 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1980
1984 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1982
1985 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1986 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1988 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1989 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1990 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1988
1990 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1990
1991 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1988