Ivar Andenæs

Denne siden viser opplysninger om Ivar Andenæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar Andenæs
NSD id-nummer: 8054
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Konsulent 1981 1981
1983 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981
1984 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1981
1985 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1986 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1987 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1988 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1988
1988 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1989 Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1988 1989
1989 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1990 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Underdirektør 1990
1990 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1991 Dagspresseutvalget av 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær I statsråd 219 Underdirektør 1991
1991 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Underdirektør 1990
1991 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1991 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1991
1992 Dagspresseutvalget av 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær I statsråd 219 Underdirektør 1991
1992 Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Underdirektør 1990
1992 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1992 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1991
1993 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1993 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1991
1994 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Underdirektør 1981
1994 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1991
1995 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Direktør 1981
1995 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1991
1996 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Direktør 1981
1997 Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 103 Direktør 1981