Sølvi Ellingsen

Denne siden viser opplysninger om Sølvi Ellingsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sølvi Ellingsen
NSD id-nummer: 8056
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Konsulent 1977
1981 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Konsulent 1977
1983 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Førstekonsulent 1977
1984 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Førstekonsulent 1977
1985 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1977
1986 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1977
1987 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1988 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1989 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1989 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1987
1989 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1990 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1990 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1987
1990 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1991 Dagspressens materielle beredskapsutvalg Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Byråsjef 1990
1991 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1987
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1992 Dagspressens materielle beredskapsutvalg Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1992 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1993 Dagspressens materielle beredskapsutvalg Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Byrisjef 1990
1993 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byrisjef 1989
1994 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1995 Styret for Statens lånekasse for aviser Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1989