Vegar Vevstad

Denne siden viser opplysninger om Vegar Vevstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vegar Vevstad
NSD id-nummer: 8074
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Disponent 1973
1981 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Disponent 1973
1983 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Disponent 1973
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 806 Disponent 1973