Eystein Delling Bekkelund

Denne siden viser opplysninger om Eystein Delling Bekkelund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eystein Delling Bekkelund
NSD id-nummer: 809
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Åsgård skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Sambandsoperatør 1980 1980
1980 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 602 Sambandsoperatør 1976 1980
1983 Styret for Åsgård skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Sambandsoperatør 1980
1984 Styret for Åsgård skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Sambandsoperatør 1980
1984 Foreldreutvalget for grunnskolen Rådgivende organ Leder Av departement 604 Sambandsoperatør 1976 1984
1985 Styret for Åsgård skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Sambandsoperatør 1980
1986 Styret for Åsgård skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Sambandsoperatør 1980
1987 Styret for Åsgård skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Disponent 1980
1992 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Disponent 1992
1993 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Disponent 1992
1994 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Disponent 1992
1995 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Disponent 1992
1996 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Disponent 1992 1996