Finn L.s. Fredriksen

Denne siden viser opplysninger om Finn L.s. Fredriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn L.s. Fredriksen
NSD id-nummer: 8096
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Tollinspektør 1974 1980
1983 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 217 Administrasjonssj 1983
1984 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 217 Administrasjonssj 1983
1985 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 217 Administrasjonssj 1983
1991 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1991
1992 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1991
1993 Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1991