Per Schreiner

Denne siden viser opplysninger om Per Schreiner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Schreiner
NSD id-nummer: 8110
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1981 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1983 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1983 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1963 1983
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1984 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1963 1984
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1986 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1986 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1963 1986
1987 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1987 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1988 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1963 1988
1988 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1986
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1971
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1989