Ragnar Lystad

Denne siden viser opplysninger om Ragnar Lystad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnar Lystad
NSD id-nummer: 8113
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rasjonaliseringsleder
1985 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Statsautorisert R 1985
1986 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Statsautorisert R 1985