Per T. Eikeland

Denne siden viser opplysninger om Per T. Eikeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per T. Eikeland
NSD id-nummer: 8115
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Underdirektør
1981 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Underdirektør
1982 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Underdirektør
1983 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Direktør 1983
1984 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Direktør 1983
1985 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Direktør 1983
1986 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 217 Direktør 1983
1987 Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 217 Adm. Direktør 1987
1988 Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 217 Adm. Direktør 1987
1989 Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 217 Adm. Direktør 1987
1990 Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 217 Adm. Direktør 1987