Jorunn Wormdal Asbøll

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Wormdal Asbøll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Wormdal Asbøll
NSD id-nummer: 8131
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1638 Bonde 1979
1981 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1638 Bonde 1979
1991 Styret for Tambartun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1638 Gårdbruker 1991
1992 Styret for Tambartun skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1638 Gårdbruker 1991