Otto Lyng

Denne siden viser opplysninger om Otto Lyng fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Otto Lyng
NSD id-nummer: 8142
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av instans utenfor departement 1601 Avdelingssjef 1976 1980
1984 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1601 Avdelingssjef 1976 1984