Aud Haukland

Denne siden viser opplysninger om Aud Haukland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aud Haukland
NSD id-nummer: 8145
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1112 Arbeider 1980 1980
1983 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1112 Konfeksjonsarbeid 1980
1984 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1112 Konfeksjonsarbeid 1980 1984
1988 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1112 Konfeksjonsarbe 1980 1988