Jan Fredrik Qvigstad

Denne siden viser opplysninger om Jan Fredrik Qvigstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Fredrik Qvigstad
NSD id-nummer: 8194
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk økonomisk forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1980 1980
1982 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1982 1982
1982 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1982 1982
1983 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1982
1983 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1982
1984 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1982
1987 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Direktør 1986
1988 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Direktør 1986
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1993 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1994 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1995 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1996 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1997 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992