Marit Reutz

Denne siden viser opplysninger om Marit Reutz fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Reutz
NSD id-nummer: 8200
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Organiseringen og driften av Pengelotteriet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Siviløkonom 1980 1980
1982 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Stipendiat 1982 1982
1982 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Universitetsstip 1982
1983 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Universitetsstipe 1982
1984 Tiltak for økt studentrekruttering Universitetet i Tromsø Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Konsulent 1984
1984 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Konsulent 1984
1985 Tiltak for økt studentrekruttering Universitetet i Tromsø Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Konsulent 1984
1985 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Konsulent 1984
1986 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Konsulent 1984
1987 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Konsulent 1987
1987 Hovedstyret for Statens fiskarbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Konsulent 1984
1988 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Banksjef 1987
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Banksjef 1989
1989 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Banksjef 1987 1989
1990 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Banksjef 1989
1991 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Personalsjef 1991
1991 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Personalsjef 1987 1991
1992 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Personalsjef 1991
1993 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1902 Direktør 1993
1993 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1987 1993
1994 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1902 Direktør 1993
1995 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1987 1995